Звіти

ЗВІТ

про  роботу обласного методичного об’єднання

викладачів німецької та французької мов

закладів фахової передвищої освіти

за I  семестр 2020-2021 навчального року

Робота методичного об’єднання в першому семестрі поточного навчального року була спрямована  на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи викладачів, застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей студентів та професійних компетентностей педагогів. Протягом навчального семестру викладачі МО працювали творчо,  наполегливо,  ефективно та  результативно. 

У  першому семестрі 2020-2021 н.р. методичне об’єднання викладачів німецької та французької мов працювало над наступною методичною проблемою:

«Впровадження інноваційних методів та підходів у процес викладання іноземних мов. Вдосконалення методів організації навчального процесу, вивчення і використання інтерактивних методик у процесі навчання іноземних мов». 

І. Організаційні  заходи поточного навчального року, що відбулися за звітній період:

 1. Підведено підсумки роботи МО за минулий навчальний рік та затверджено план роботи на поточний 2020-2021 н. р.
 2. Оновлено банк даних про викладачів, що є членами МО.
 3. Вивчено досвід роботи викладачів вищої категорії та викладачів з педагогічним званням «методист».
 4. Ознайомлено з досвідом роботи за умов карантину – з використанням застосунків дистанційного навчання та в режимі онлайн.
 5. Надано консультативну допомогу за потребою молодим педагогам МО.
 6. Підготовлено доповіді актуальної тематики:

-     Особливості використання онлайн-сервісів в процесі вивчення німецької мови.

-     Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі.

-     Позааудиторна робота викладача іноземної мови.

II. Досвід вирішення індивідуальної професійної (методичної) проблеми.

Протягом першого семестру викладачі іноземних мов МО працювали і продовжують працювати над власними методичними проблемами, а саме:

 • ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ЗАСОБІВ ІТК
 • КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
 • ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ МНОЖИННОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ЗАСОБУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ
 • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ

Проводилась велика робота з реалізації даних проблемних питань.

Засідання №1 в режимі онлайн-відео конференції

відбулося

 за допомогою застосунку Zoomу першому семестрі

2020-2021 навчального року

 29 жовтня 2020 року за наступним планом:

 1. Про організацію і проведення методичних тижнів (декад) циклових комісій дисциплін гуманітарного циклу. (Обмін досвідом).
 2. Формування знань та навичок під час дистанційного навчання на основі засобів ІТК. (Бекита В. М., викл. нім. мови Ів-Франк. фінансово-комерційного коледжу ім. С. Граната).
 3. Формування навичок писемного мовлення здобувачів професійної освіти (Професійна дискусія).
 4. Інноваційні технології дистанційного навчання. (Враження від набутого досвіду роботи Головчак Л. А., викл. нім. мови Калуського коледжу культури і мистецтв).


Засідання №2 в режимі онлайн-відео конференції

відбулося

 за допомогою застосунку Zoomу першому семестрі

2020-2021 навчального року

 3 грудня 2020 року за наступним планом:

 1. Удосконалення методів і форм роботи в процесі вивчення іноземної мови у немовних ВНЗ.
 2. Узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті (творча дискусія).
 3. Методи планування і проведення сучасного заняття іноземної мови (З власного досвіду роботи).
 4. Проектна методика на заняттях іноземної мови за умов дистанційного навчання. (Приплоцька Г. В., викл. Рогатинського державного аграрного коледжу).

В цілому роботу обласного методичного об’єднання викладачів німецької та французької мов ВНЗ I-II рівнів акредитації за I  семестр 2020-2021 навчального року можна вважати задовільною. Робота  МО здійснювалася згідно накресленого плану.                       

                        

         

12.03.2021 р.                                                       

Голова методоб’єднання    ___________________  Світлана Шиян