Звіти

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО РОБОТУ ОБЛАСНОГО МЕТОДОБЄДНАННЯ

ВИКЛАДАЧІВ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

КОЛЕДЖІВ ОБЛАСТІ ЗА IСЕМЕСТР

2020-2021 н/р

В Iсеместрі 2020-21 н/р діяльність обласного методобєднання була направлена на формування духовного світогляду студентської молоді, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, прилучення до культурних  надбань  українського народу і людства в цілому.

Викладачі забезпечували викладання суспільних дисциплін (історія України, всесвітня історія, соціологія, культурологія, основи філософських знань, основи психології тощо), які формують всебічно розвинену, цілеспрямовану та самодостатню особистість. 

 Обласне методоб’єднання суспільних дисциплін працювало над навчально-методичною проблемою: «Розвиток національної свідомості та логічного мислення в процесі вивчення суспільних дисциплін». 

Основними  напрямками роботи та завданнями методоб'єднання були:

§        забезпечення компетентнісного підходу  до викладання суспільних дисциплін;

§        впровадження в навчальний процес новітніх технологій, сучасних електронних засобів підтримки і супроводу освітнього процесу, освітніх платформ дистанційного навчання;

§        розвиток  у студентів ґрунтовних фундаментальних знань з суспільних дисциплін;

Головною метою методоб'єднання  було забезпечення якості підготовки майбутніх спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати питання суспільного розвитку.

Навчально-методична робота методоб'єднання організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, демократизації навчального процесу та спрямовується на забезпечення якості підготовки спеціалістів.

Навчальна робота методоб'єднання організовувалась з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, демократизації навчального процесу та спрямовується на забезпечення якості підготовки спеціалістів.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією засідання обласного методоб’єднання відбулося дистанційно (платформа – google.meet) на базі ВСП «Коломийський політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»». 15.12.2020 року за таким планом:

  1. Вступне слово директора Коломийського політехнічного коледжу НУ           «Львівська політехніка».

Директор

Коломийського політехнічного коледжу

НУ «Львівська політехніка»

Ляшеник А.В.

                                               

2. Основні завдання обласного методичного на 2020-2021 навчальний рік. Обговорення листа Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020р. №1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році.

Голова обласного методичного об’єднання

Свягла В.Ф.

3. Особливості викладання предметів  суспільно-гуманітарного напрямку в

умовах карантину.

Викладач коледжу

Фучко В.Б.

4. Формування в студентів життєвих компетенцій на уроках історії.

Викладач коледжу

Бриндзак О.В.

5. Схвалення оновлених завдань з історії України для проведення обласної олімпіади серед студентів коледжів.

Голова обласного методобєднання

викладачів суспільних дисциплін             В.Ф.Свягла